Activiteiten

Mei
9Training jeugd tm 12
16Training alle jeugd

SponsorKliks

Vrienden van

Banner
U bevindt zich hier: Home Diversen Kledingfonds
Kledingfonds
 

Rijnmond Hoogvliet Sport gaat met ingang van het seizoen 2010 – 2011 gebruik maken van een kledingfonds. Dit houdt in dat ieder lid maandelijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan sportkleding (shirts, broeken en sokken) te kunnen kopen. Die kleding is eigendom van de vereniging en wordt voor iedere wedstrijd aan de leden in bruikleen gegeven.
Aangezien de sportkleding geen eigendom van een lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld.

1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue.

2. De door het kledingfonds verstrekte teamtas bestaat uit:

15 shirts (met Rijnmond Hoogvliet Sport embleem)*

1 keepershirt en korte broek (met Rijnmond Hoogvliet Sport embleem)

15 broekjes

1 paar witte kousen (met Rijnmond Hoogvliet Sport embleem)*

15 paar gele kousen (met Rijnmond Hoogvliet Sport embleem)*

1 teamtas

*Voor pupillenteams E en F 9 i.p.v. 15 shirts/broekjes/kousen.

3. Het kledingpakket is en blijft eigendom van Rijnmond Hoogvliet Sport en wordt in bruikleen aan het team en haar spelers verstrekt.

4. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de kledingfonds commissie die rechtstreeks onder het bestuur valt (bestuurslid Commerciële zaken en PR).

5. De kledingfonds commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen en de leiders ondersteunen des gevraagd de kledingfonds commissie voor een goede praktische uitvoering.

6. De leider(s) van een voetbalteam tekenen een bruikleenovereenkomst in tweevoud. Eén ondertekend exemplaar houdt men zelf, het andere wordt gedocumenteerd door de kledingfonds commissie. In de gebruiksovereenkomst staan voorwaarden voor het gebruik van de kleding. Desgewenst kan een leider zelf bruikleenovereenkomsten uitschrijven aan alle individuele (ouders van) spelers van een team. Dit kan eventueel door iedere speler te koppelen aan een tenue wat voorzien is van een code. De leider(s) dient zelf zorg te dragen voor de codering op het label aan de binnenzijde van de kledingstukken (met watervaste stift op het label) .

7. De eigen bijdrage voor het kledingfonds bedraagt in het eerste seizoen (2010/2011) € 4,50 per spelend lid per kwartaal. Ieder volgend seizoen staat het de algemene ledenvergadering vrij (op voorstel van het bestuur) de bijdrage aan te passen.

8. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of ander persoon door de leider aangewezen) ingenomen en in de teamtas gedaan. De leider stelt een wasschema op waardoor het wassen van de shirts steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de shirts weer uitgereikt aan de spelers. Het staat de leider(s) vrij binnen of buiten het team een persoon een wasvergoeding te geven voor het wassen van het materiaal. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hier dient echter wel overeenstemming binnen het team over te zijn.

9. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. De tenues dienen per team gezamenlijk te worden gewassen op een temperatuur niet hoger dan 40 graden Celsius (zie wasvoorschriften).

10. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het de kledingfonds commissie.

11. Per team is er een grote teamtas beschikbaar om de kleding te vervoeren.

12. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een uur voor aanvang van de volgende thuiswedstrijd of voor de door de leider vastgestelde vertrektijd ingeval van een uitwedstrijd voor het team beschikbaar is (het tenue wordt in de kleedkamer uitgereikt).

13. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van Rijnmond Hoogvliet Sport worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de kledingfonds commissie toestemming is verleend.

14. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider(s) te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingfonds commissie van Rijnmond Hoogvliet Sport. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingfonds commissie.

15. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingfonds commissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingfonds commissie. Bij vermeend diefstal moet een proces verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.

16. Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren erin worden ingeleverd bij de kledingfonds commissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag wat vermeld staat op de bruikleenovereenkomst.

17. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Laatst aangepast op dinsdag 09 november 2010 23:13
 

Sponsors SelectieJeugdfondssport

Jeugdfondssport Rotterdam > alle kinderen moeten kunnen sporten

Wie is online?

We hebben 25 gasten online