Activiteiten

Mei
9Training jeugd tm 12
16Training alle jeugd

SponsorKliks

Vrienden van

Banner
U bevindt zich hier: Home Diversen Vrijwilligers Vrijwilligersprotocol
Vrijwilligersprotocol
 

1. Inleiding

Op de algemene ledenvergadering van v.v. Rijnmond Hoogvliet Sport van 3 oktober 2008 is aan het bestuur de opdracht gegeven het vrijwilligerswerk binnen de vereniging door zoveel mogelijk leden en/of hun ouders uit te laten voeren, al dan niet in combinatie met een vrijwilligersbijdrage, in te voeren voor alle ingeschreven spelende leden. Dit protocol is daarvan het resultaat. Het protocol treedt met ingang van 1 december 2008 in werking. In de loop van het seizoen 2008/2009 is duidelijk geworden dat er over de invoering en uitvoering van het protocol veel vragen en onduidelijkheden waren. Derhalve heeft het bestuur besloten de ingang van het protocol te verplaatsen naar het seizoen 2009/2010. Hierbij is er gekozen voor het vooraf invullen van de vrijwilligerstaak en een keuze voor afkoop. 

 

 

2. Doel

Het stimuleren van de leden om vrijwillig taken te verrichten ten behoeve van v.v. Rijnmond Hoogvliet Sport. De vereniging kent vele taken en activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Omdat het vrijwilligersbestand en de belangstelling voor veel vrijwilligerstaken afneemt, maar daar tegenover de hoeveelheid taken en activiteiten toeneemt, komt het uitvoeren van die taken en activiteiten steeds meer op dezelfde personen neer. Het doel van de vrijwilligersbijdrage is, dat er een positieve prikkel uitgaat naar de leden om toe te treden tot het vrijwilligerscorps van v.v. Rijnmond Hoogvliet Sport. Het verrichten van deze taken is essentieel voor het functioneren van v.v. Rijnmond Hoogvliet Sport.

 

 

3. Hoogte van de vrijwilligersbijdrage

De vrijwilligersbijdrage is voor het seizoen 2009-2010 vastgesteld op 16 uur taakverplichting. Elk jaar zal de bijdrage op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering worden vastgesteld.

 

 

4. Afkoop

Indien een lid geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid zijn taakverplichting uit te voeren, is het mogelijk deze verplichting af te kopen. Voor het seizoen 2009/2010 is de hoogte van de afkoop bepaald op € 50. Elk jaar zal de bijdrage op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering worden vastgesteld.

De vrijwilligersbijdrage wordt op dezelfde wijze als de contributie geïnd; deze bijdrage dient gelijk de contributie voldaan te worden binnen de gestelde termijn. Bij het achterwege blijven van de betaling van de bijdrage, legt het bestuur de speler/speelster waarvoor niet betaald is, een speelverbod op.

 

 

5. Opgave voor vrijwilligerswerk

Voor het seizoen 2009/2010 worden de leden in de gelegenheid gesteld hun voorkeur voor het uitvoeren van hun taakverplichting op te geven op drie zaterdagen in de maand september 2009. Na deze dagen is er nog een mogelijkheid de invulling van de taakverplichting op te geven via hert formulier in de postbus vrijwilligers in de commissiekamer. De inschrijving sluit 3 oktober 2009.


 

6. Uitvoering vrijwilligerstaak

De vrijwilligerstaak kan worden volbracht door het uitvoeren van één van de in de bijlage van dit protocol genoemde taken/activiteiten. Wellicht zijn er ook andere werkzaamheden mogelijk, dit ter beoordeling door het bestuur.

Uitvoering van de taken/activiteiten kan alleen geschieden door het spelend lid zelf of door zijn of haar ouder/verzorger in geval het een jeugdlid tot de leeftijd van 16 jaar betreft.

Het bestuur is bevoegd om aan de hand van bevindingen in de praktijk, de lijst met taken/activiteiten te wijzigen.

Als richtlijn hanteert het bestuur dat iemand na het verrichten van 16 uur vrijwilligerswerk zin taakplicht voor het seizoen heeft vervuld.

In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen.

 

 

7. Vrijstelling

  1. Leden, die als kaderlid geregistreerd staan en ook geen voetballend lid in zijn/haar huishouden (zelfde adres) hebben, hoeven deze bijdrage niet te betalen.
  2. Gezinnen waarvan meerdere personen lid zijn van de vereniging, die tot hetzelfde huishouden behoren (ingeschreven op één adres) en vallen in de leeftijdsgroep tot 16 jaar hoeven deze bijdrage slechts één keer per seizoen te betalen.
  3. Alle gezinsleden, die senior en spelend lid zijn, worden in beginsel als een volwassen lid gezien en zullen de vrijwilligersbijdrage moeten betalen.

 

 

8. Onvoorzien

De statuten en het huishoudelijk reglement van v.v. Rijnmond Hoogvliet Sport zijn van toepassing en daar waar dit protocol niet in voorziet, beslist het bestuur van v.v. Rijnmond Hoogvliet Sport.

 

Hieronder vindt u de formulieren omtremt het vrijwilligersprotocol:

Laatst aangepast op donderdag 21 oktober 2010 13:17
 

Sponsors SelectieJeugdfondssport

Jeugdfondssport Rotterdam > alle kinderen moeten kunnen sporten

Wie is online?

We hebben 31 gasten online