Activiteiten

Januari
4Nieuwjaarsreceptie
10Bingo 20:00
Februari
7Bingo 20:00
22Lichtjestoernooi
29Lichtjestoernooi

SponsorKliks

Vrienden van

Banner
U bevindt zich hier: Home Clubinfo Lidmaatschap Privacyverklaring
Privacyverklaring
 

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

Rijnmond Hoogvliet Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijnmond Hoogvliet Sport verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voorletters, roepnaam en achternaam,

- Geslacht,

- Geboortedatum,

- Adresgegevens,

- Telefoonnummers (vast en/of mobiel),

- E-mailadres(sen),

- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),

- Legitimatienummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Op de vereniging is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden een maand dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is.

In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Rijnmond Hoogvliet Sport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),

- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,

- Informeren over (sport-)activiteiten,

- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,

- Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Rijnmond Hoogvliet Sport zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

Delen met anderen

Rijnmond Hoogvliet Sport deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.

In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van Rijnmond Hoogvliet Sport. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging

Rijnmond Hoogvliet Sport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Vragen

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacybeleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Laatst aangepast op vrijdag 18 mei 2018 13:57
 

Sponsors SelectieVolgende wedstrijd

Zaterdag 7 maart 2020
14:30 uur
Zuidland 1
-
Rijnmond Hoogvliet Sport 1

Jeugdfondssport

Jeugdfondssport Rotterdam > alle kinderen moeten kunnen sporten

Wie is online?

We hebben 27 gasten online